Om oss

Vi er en ordinær barnehage, som driftes på samme måte som andre private og kommunale barnehager i Trysil kommune. Barnehagen eies av Trysil menighet, derfor navnet på barnehagen.

Trysil Menighetsbarnehage ligger midt i Trysil sentrum, i Liavegen 20. 

Like ved Innbygda skole (barne- og ungdomsskole), og like bak kommunehuset.

Vi gir tilbud til barn i alderen 0- 3 år fordelt på 12 hele plasser. Har du fått plass hos oss, kan du beholde denne til barnet fyller 3 år (til 31.07 det året), eller til du får tilbud om plass i en annen barnehage.

Rammeplanen for barnehager sier at: «Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg, og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng».
Barnehageloven § 1, som gjelder for alle barnehager – sier at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barnehagens egen verdiplattform DOLL (danning, omsorg, lek, læring), er også bygget på nettopp dette.

 

" Der det er ett barn trengs en voksen, 
der det er en voksen trengs ingen fler ".

 

Åpningstider:

Åpningstid mandag - fredag kl. 7.15- 16.30

Vi har helårsåpent, med stengt de to midterste ukene i juli, stengt romjulsuken (24.12-31.12), påskeuken og stengt på fem planleggingsdager.